Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna dysponuje budynkiem przy ulicy Saperów 27a.

Campus akademicki obejmuje pomieszczenia wykładowe i laboratoryjne, pomieszczenia socjalne studentów i pracowników, bibliotekę, klub oraz siedzibę władz Uczelni.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku WST-E. Zajęcia Wychowania fizycznego odbywają się w obiektach sportowych przy ul. Pionierów 30 w Świdnicy.