Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Wydział Informatyki
Kierunek Informatyka
 • Studia stacjonarne (dzienne),
 • Studia niestacjonarne (zaoczne).
Tytuł zawodowy:
 • Inżynier informatyki.
Specjalności*:
 • Sieci komputerowe,
 • Systemy komputerowe w administracji,
 • Informatyka w procesach produkcyjnych,
 • Grafika 3d i game art Nowość !
* Uruchomienie specjalności uzależnione od liczby kandydatów

Specjalność Sieci komputerowe przygotowuje absolwentów pracujących w zakresie projektowania, organizacji, administrowania i eksploatacji współczesnych systemów i sieci komputerowych oraz projektowania i administrowania systemów baz danych. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji komputerów i ich programowania, projektowania baz danych, systemów transmisji danych, ochrony danych, sposobów wymiany informacji między komputerami, grafiki komputerowej, budowy, eksploatacji i projektowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych, a także ich zastosowań.

Absolwenci specjalności Sieci komputerowe otrzymują zarówno wiedzę ogólną, jak i przede wszystkim wiadomości praktyczne niezbędne obecnie w pracy zawodowej inżyniera informatyka. W zależności od wyboru profilu dyplomowania będą specjalizować się w zakresie projektowania i eksploatacji sieci komputerowych, projektowania i administrowania systemów baz danych, grafiki komputerowej, tworzenia i wdrażania oprogramowania systemów i sieci komputerowych oraz projektowania i eksploatacji systemów informatycznych

Inżynierowie o tej specjalności poszukiwani są zarówno w Polsce, jak i w krajach UE, a także w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

Specjalność Systemy komputerowe w administracji cieszy się dużym zainteresowaniem żeńskiej części maturzystów, gdyż kształci ona specjalistów łączących w sobie dwie niezbędne obecnie, po przystąpieniu do Unii Europejskiej, umiejętności ekonomiczno-marketingowe z umiejętnością pozwalającą wykorzystać współczesne narzędzia i metody informatyki do wspomagania procesu zarządzania i administrowania firmą, biurem, bankiem, hotelem, w administracji samorządowej, urzędach, turystyce itp.

Absolwenci nabywają umiejętności w wykorzystaniu systemów informatycznych do: prowadzenia biura, hotelu, banku, analiz ekonomicznych, przygotowania dokumentów elektronicznych i ich zabezpieczenia (ochrona danych), wykorzystania sieci komputerowych do transferu dokumentów, zbierania informacji i zarządzania oraz projektowania, wdrażania i eksploatacji baz danych. Specjalność ta oprócz sporej wiedzy informatycznej daje bardzo dużą wiedzę z zakresu marketingu i ekonomii, a dokładnie z zakresu: księgowości, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania finansowego, strategii finansowej firmy, rynku kapitałowo pieniężnego, prawa gospodarczego oraz komunikacji społecznej.

Inżynier informatyk kończący tą specjalność z olbrzymią wiedzą ekonomiczno-marketingową i bez trudu znajdzie pracę zarówno w kraju jak i za granicą.

Specjalność Informatyka w procesach produkcyjnych kształci specjalistów w zakresie projektowania, wdrażania i administrowania systemami wspomagającymi przygotowanie i zarządzanie procesami technologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sterowania jakością produkcji i ochroną środowiska.

Specjalność Grafika 3D i game art kształci specjalistów w zakresie projektowania gier i wirtualnej rzeczywistości. Umiejętności te mają zastosowanie zarówno w reklamie jak i produkcji gier komputerowych. Studenci poznają zagadnienia modelowania i animacji 3D, montaż audio i video, digital painting, realizują prace w programach Autodesk 3Dmax, Adobe Creative Cloud. Unikatowe przedmioty w nowej specjalności są precyzyjnie dopasowane do potrzeb rozwijającego się rynku:

 • Projektowanie gier komputerowych - blok designerski: projektowanie gry jako całości, postprodukcja i efekty specjalne;
 • Projektowanie środowiska i postaci - modelowanie 3D, elementy scenografii, postaci, level design;
 • Projektowanie graficzne w grach - interfejs.

Program nauczania, niezależnie od wybranej specjalności, zapewnia uzyskanie wiedzy z zakresu:
 • Architektur systemów i sieci komputerowych,
 • Organizacji i budowy urządzeń cyfrowych oraz Internetu,
 • Programowania (w języku C/C++) na poziomie aplikacyjnym i systemowym,
 • Stosowania nowoczesnych technik informatycznych (multimedia, Internet),
 • Przynajmniej biernej znajomości języków zachodnich (angielski i niemiecki).

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy zapewnia studentom bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu MSDNAA.