Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Efekty ksztacenia dla kierunku

 

 

       

 

          Efekty ksztacenia efekty 

           

          Sylabusy przedmiotw sylabusy