Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy zapewnia studentom oraz pracownikom dydaktycznym bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu MSDNAA (ang. Microsoft Developer Network Academic Alliance).

MSDN AA to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z informatyki. Wydział otrzymuje subskrypcję MSDNAA, która daje dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie, dostarczone w MSDNAA, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Studenci mogą pobierać oraz instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych. Konto jest ważne 1 rok. Po tym okresie student, jeżeli chce nadal korzystać z MSDNAA musi je ponownie aktywować wysyłająć meila do informatyka.

ELMS (ang. E-Academy License Management System) jest to system pozwalający na automatyczną dystrybucję oprogramowania dostępnego w MSDNAA wśród studentów i pracowników dydaktycznych. System sam generuje klucze aktywacyjne. Każda uczelnia posiadająca MSDNAA może nieodpłatnie skorzystać z ELMS. Studenci oraz pracownicy dydaktyczni mogą pobierać oprogramowanie z Internetu poprzez system ELMS, logując się na stronę ELMS Wydziału Informatyki WST-E

Należy wypełnić wniosek o założenie konta w systemie ELMS - Wniosek o założenie konta w systemie ELMS - format pliku PDF   

Każdy chcący skorzystać z możliwości instalacji udostępnionego oprogramowania zobowiązany jest do przestrzegania zasad licencji MSDN EULA z dołączonym Aneksem (ang. End User License Agreement) oraz wszelkich uregulowań wynikających z uczestnictwa w programie MSDNAA. Naruszenie owych zasad powoduje natychmiastową utratę zgody na używanie wspomnianego oprogramowania i oznacza konieczność natychmiastowego usunięcia oprogramowania z komputera studenta (pracownika dydaktycznego). Niezależnie od powyższych, działanie niezgodne z licencją może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.

Student chcący uczestniczyć w programie MSDN AA nie może być zawieszony w prawach studenta lub skreślony z listy. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z realizacją przedmiotów, na które student uczęszcza. Informacje o zakresie oprogramowania z danego przedmiotu student może uzyskać u prowadzącego przedmiot.

Produkty i usługi dostępne w programie MSDN AA:
  1. Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz inne systemy operacyjne
  2. Visual Studio .NET Professional
  3. Serwery .NET Enterprise: serwery Windows, SQL, Exchange, Commerce, Biz Talk, Host Integration, Systems Management, Sharepoint Portal oraz inne
  4. Microsoft Project Professional
  5. Microsoft Visio Professional
  6. Bibliotekę MSDN (aktualizowaną kwartalnie), dokumentacje, publikacje techniczne oraz przykłady kodu
  7. Software Development Kits (SDK), najnowsze oraz testowe wersje oprogramowania, aktualizacje
  8. Grupy dyskusyjne dla uczestników programu
Pełna lista oprogramowania dostępna jest w tym miejscu.

Dodatkowe informacje: