Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Porozumienie o współpracy
 • RST Sp. z o.o. Sp. k.
 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 • Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
 • I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy
 • "Collegium Glacense" Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu
 • Halmstad University w Szwecji
 • Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu
 • Aalborg Universitet Esbjerg Dania
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Świdnica

Porozumienie w sprawie praktyk
 • Remy Automotive Poland Sp. z o.o.
 • PKO BP SA Oddział w Świdnicy
 • ZETO - ŚWIDNICA Sp. z o.o.
 • Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy
 • Sonel S.A.
 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
 • ENERGIAPRO Koncern Energetyczny SA
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Biuro Turystyczne "EUROPA"

Listy Intencyjne popierające Uczelnię
 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy - Starosta Zygmunt Worsa
 • Gmina Miasto Świdnica - Prezydent Wojciech Murdzek
 • Gmina Strzegom - Burmistrz Lech Markiewicz
 • Gmina Świebodzice - Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
 • Deputowany do Parlamentu Europejskiego - Ryszard Czarnecki