Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Technologie sieciowe II

Zaliczenia z przedmiotu Technologie sieciowe II (wyklad+laboratorium) odbedzie sie w dniu 05.02.2017 (niedziela) od godziny 8.00.


7IZ

Studenci 7IZ musz wybra jednego z podanych wykadowcw, ktrzy bd prowadzi seminarium dyplomowe. S to nastpujce osoby:

dr in. K.Kandziora-Blauman
dr in. A.Izworski
dr in. J.Mazurkiewicz.

Kady ze studentw wybiera jednego z prowadzcych seminarium, ktrzy jednoczenie bd prowadzi prace dyplomowe (tematy mona poda wasne lub ustali z promotorem).


Zajcia 3IZ

Zajcia w dniu 26.11.2016 (sobota) dla studentw 3IZ z godziny 8.00 zostaj przeniesione na godzin 10.30 ze wzgldu na egzamin dyplomowy. Studenci grupy 3IZ1 i 3IZ2 bd mieli razem zajcia w sali nr 14.


Zajcia 7IZ

Zajcia z dnia 18.12.2016r. dla grupy 7 IZ zostaj odwoane w caoci i bd odrabiane w dniu 5.02.2017r.


Zmiana rozkadu zaj 3IZ

Nastpia zmiana rozkadu zaje dla 3IZ, szczegle w zakadce Rozkad zaj.


Grupa 5IZ

Ze wzgldu na nieobecno Pana dr in Macieja Lichtensteina zajcia z 12.11.2016r u Pana mgr in Jerzego Pisarskiego "Bazy danych " zostaj przeniesione na termin odrbczy, ktry bdzie ustalony i podany w pniejszym terminie.

W dniu 13.11.2016r. zajcia z jzyka angielskiego dla grupy 5IZ1 odbd si o godz.10.30.

W dniu 13.11.2016r. wykad z Technologii sieciowych II zostanie jednorazowo przeniesiony na godzin 8.00.


Patnoci

Informujemy studentw Wydziau Informatyki, e miesiczne wpaty czesnego za nauk zgodnie z zawart umow w kwocie 450z naley dokona do 10-go dnia kadego miesica na poniszy rachunek Uczelni:

PKO BP S.A. O/widnica nr 40 1020 5138 0000 9402 0062 7828

Po upywie okrelonego terminu patnoci bd naliczane odsetki ustawowe.

Studenci, ktrzy nie maj moliwoci dokona wpat do 10-go dnia kadego miesica zobowizani s napisa podanie o zmian terminu patnoci i wysa na poniszy adres internetowy: dofs@ahe.lodz.pl


Grupa 7IZ

Nastpia zmiana planu dla 7IZ sobota B (przeniesienie zaj laboratoryjnych z Administracji systemu windows). Informacje znajduj si w planie zaj.


Grupa 5IZ

Uwaga grupa 5IZ Wydziau Informatyki: W dniu 12-13.11.2016r. nie odbd si zajcia prowadzone przez dr in. Macieja Lichtensteina. Termin wszystkich zaj odrbczych bdzie uzgodniony i podany do informacji na stronie internetowej.


Technologie sieciowe II

Wszelkie pytania odnonie przedmiotu "Technologie sieciowe II" prosz kierowa na adres it@wstt.edu.pl.


Pomoc materialna

Wszystkie wnioski o pomoc materialn prosz przesya indywidualnie w nieprzekraczalnym terminie do 15 padziernika 2016r. poczt na adres:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi
90-212 d
ul. Sterlinga 26
z dopiskiem STYPENDIA pokj K013


Administracja systemu windows

Wszelkie pytania odnonie przedmiotu "Administracja systemu windows" prosz kierowa na adres it@wstt.edu.pl.


Format pliku: PDF Informacje odnonie AHE d


Odbir dyplomw

Studenci wydziau Ekonomii i Zarzdzania Marketingowego oraz wydziau Informatyki, ktrzy przystpowali do obrony w lipcu 2016 proszeni s o odbir dokumentw po obronie od wtorku do soboty w godzinach urzdowania dziekanatu.


dr A. Izworski

Konsultacje dla dyplomantw dra A. Izworskiego odbywaj si w terminach:

pitek 09.09.2016 godz. 16:00-18:00 (termin obowizkowy)
pitek 16.09.2016 godz. 16:00-18:00
poniedziaek 03.10.2016 godz. 20:00-20:30 (tylko pisanie opinii prac)

Miejsce konsultacji: Politechnika Wrocawska, bud. C-3, sala 317.


dr A. Izworski

Konsultacje dla dyplomantw ze widnicy dr in. Antoniego Izwoskiego bd we wrzeniu, w kolejne pitki w s. 317/C-3 na Politechnice Wrocawskiej.


Dyplomanci

W zwizku z przystpieniem Uczelnii do systemu antyplagiatowego wymagane jest od dyplomantw nagranie swojej pracy w formacie doc/docx/odt oraz pdf.


Format pliku: PDF Informacje odnonie dofinansowania dla osb niepenosprawnych


Internet wifi

O Haso do sieci o nazwie "wifiwste" prosz pyta w Dziekanacie lub bibliotece.


Strona Facebook

Serdeczenie zapraszamy wszystkich obecnych, byych studentw oraz kandydatw na studia do odwiedzenia i polubienia naszej strony na facebooku. Adres profilu: https://www.facebook.com/WSTechnicznoEkonomiczna


Format pliku: PDF Rekrutacja IBM


Samorzd Studencki

Jeli masz mnstwo energii, jeste kopalni pomysw, chcesz zrobi co wicej dla siebie, uczelni i znajomych i uczestniczy w wikszym stopniu w yciu naszej kochanej Uczelni - DOCZ DO NAS! W zwizku z koczc si kadencj Samorzdu Studenckiego, zostaje ogoszony nowy nabr. Wszystkich chtnych prosimy o kontakt na adres samorzad@wstt.edu.pl.Zmiana nazwy Uczelni
Zmiana nazwy szkoy.

Nastpia zmiana nazwy Uczelni z Wyszej Szkoy Technologii Teleinformatycznych (WSTT) w widnicy na Wysz Szko Techniczno-Ekonomiczn (WST-E) w widnicy. Od tej pory, studenci powinni mie poprawion nazw Uczelni w swoich przyszych dokumentach (podania, prace dyplomowe).

Wydanie karty zalicze przy zadueniu

Format pliku: PDF   Informacje odnonie wydawania kart zalicze dla studentw, ktrzy s zadueni wzgldem Uczelni.Kko Programistyczne

Osoby zainteresowane uczestnictwem, proszone s o wysanie swego zgoszenia zawierajcego: imi, nazwisko, numer indeksu, informacj o poziomie znajomoci jzykw programowania na adres e-mail samorzad@wstt.edu.pl.
Szczegowych informacji udziela Samorzd Studencki WSTT.