Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Witamy w systemie Rekrutacji On-Line na studia w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą Rekrutacji On-Line oraz dokładne wypełnienie formularza Rekrutacji On-Line.

Procedura Rekrutacji On-Line

 1. Zarejestruj się w systemie Rekrutacji On-Line wypełniając i następnie wysyłając formularz zgłoszeniowy (pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe).
 2. Potwierdź rejestrację przez kliknięcie na link podany w e-mailu, który otrzymasz po rejestracji - proszę również sprawdzić folder SPAM, ponieważ niektóre programy pocztowe automatycznie przenoszą wiadomości z naszej Rekrutajcji do tego folderu, np. Gmail.
 3. Po potwierdzeniu rejestracji otrzymasz za pośrednictwem poczty elektronicznej na Twojego e-maila wypełnione podanie rekrutacyjne.

 4. UWAGA: Potwierdzenie rejestracji kandydata do dnia 31 sierpnia umożliwia skorzystanie z promocji ZERO WPISOWEGO!

Wypełnione i podpisane podanie rekrutacyjne dostarcz pocztą lub osobiście do Biura Rekrutacji wraz z niezbędnymi dokumentami:
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale / notarialnie potwierdzonym odpisie
 • Świadectwo ukończenia szkoły w oryginale / notarialnie potwierdzonym odpisie
 • Życiorys napisany własnoręcznie na druku Uczelni
 • 4 zdjęcia (30mm x 42mm)
 • Zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy) dla kandydatów na studia wyższe
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Kupon rabatowy w czasie trwania promocji lub pokwitowanie wpisowego wniesionego w kasie uczelni lub na konto:

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy
ul. Saperów 27a 34, 58-100 Świdnica

PKO BP S. A. o/Świdnica
40 1020 5138 0000 9402 0062 7828


Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń !!!

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji:

ul. Saperów 27a
58-100 Świdnica
Telefon: (74) 640 03 40; (74) 640 03 41; (74) 640 03 42
Faks: (74) 640 03 41
GG: 2433669,
E-mail: dziekanat@wstt.edu.pl


Formularz Rekrutacji On-Line

Studia
**Specjalność:
*Tryb:
Dane osobowe
*Imię:
Drugie imię:
*Nazwisko:
Nazwisko panieńskie:
*Imię ojca:
*Imię matki:
*Nazwisko panieńskie matki:
*Płeć:
*Data urodzenia (RRRR-MM-DD):
*Miejsce urodzenia:
*PESEL:
NIP:
*Seria i nr dokumentu tożsamości:
Obywatelstwo:
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
*E-mail:
Adres zameldowania
*Województwo:
*Miejscowość:
*Kod pocztowy:
*Poczta:
*Ulica:
*Numer domu:
Numer lokalu:
Adres do korespondencji (*jeśli inny niż zameldowania)
Województwo:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Ukończona szkoła
*Nazwa szkoły:
*Miejscowość:
*Świadectwo ukończenia szkoły
*Numer:
*Data wystawienia (RRRR-MM-DD):
*Rok ukończenia:
Miejsce pracy:
Nazwa
Województwo:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Telefon:
Faks:
E-mail: