Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna jest uczelnią utrzymującą się z opłat studenckich, które obejmują:
  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna
  • Czesne za semestr nauki
Opłaty na kierunku informatyka:
  • Czesne za semestr / miesiąc - studia dzienne 2640 zł. / 440 zł.
  • Czesne za semestr / miesiąc - studia zaoczne 2700 zł. / 450 zł.
Student może wybrać sposób płatności czesnego: za cały semestr lub w 6 miesięcznych ratach. Do wpłat ratalnych uiszczanych z opóźnieniem, tzn. po 10 każdego miesiąca należy doliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 25zł.

Opłaty na kierunku ekonomia:
  • Czesne za semestr / miesiąc - studia dzienne i zaoczne 2100 zł. / 350 zł.
Opłat można dokonywać:
Numer rachunku bankowego:

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy
ulica Saperów 27a
58-100 Świdnica

PKO BP S. A. o/Świdnica
40 1020 5138 0000 9402 0062 7828


Możesz studiować za darmo!
Korzystając z systemu stypendialnego.

Student może otrzymać kredyt na sfinansowanie kosztów związanych ze studiami, ponieważ nasza Uczelnia znajduje się na liście Szkół Wyższych objętych kredytowaniem przez banki w porozumieniu z MNiSW.