Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy uczestniczy w programach dostosowanych do potrzeb Wyższych Uczelni Informatycznych, zapewniając swoim studentom możliwości korzystania i testowania programów w salach laboratoryjnych.

Do najważniejszych zaliczamy:
  • Program MSDN AA, w ramach którego studenci oraz pracownicy dydaktyczni otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania oraz materiałów szkoleniowych (e - learning) firmy Microsoft.

  • Program Darmowy hosting umożliwia studentom sprawdzenie w praktyce własnych umiejętnści w zakresie tworznia oraz administrowania stron internetowych.


MSDN Acadamic Alliance             Program Akademia Sybase