Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Każdemu studentowi WST-E założono skrzynkę pocztową (o pojemności 50 MB) na cały okres studiów, która ma służyć przede wszystkim jako standardowy kanał komunikacyjny pomiędzy studentami, a nauczycielami akademickimi oraz dziekanatem.


Login - w przypadku konta studenta: numer_albumu@wstt.edu.pl
Hasło - podczas pierwszego logowania hasło stanowi data urodzenia w postaci:
dd-mm-rrrr

Hasło należy zmienić po pierwszym logowaniu.

Niestety na chwilę obecną nie ma możliwości zdalnego resetowania hasła, jest to spowodowane brakiem tej funkcji u naszego usługodawcy czyli home.pl. Jeżeli ktoś nie pamięta swojego hasła to musi się zgłosić do administratora (pokój 21).

Dostęp do konta e-mail

Odebrać pocztę można za pośrednictwem:
 • Webmail
 • Programu pocztowego, w którym nalezy skonfigurować następujące opcje:
  • Serwer poczty przychodzącej: wstt.edu.pl (lub wstt.home.pl)
  • Serwer poczty wychodzacej: wstt.edu.pl (lub wstt.home.pl)
  • Serwer wychodzacy wymaga uwierzytelnienia (te same ustawienia co serwer poczty przychodzacej).
  • Port SMTP: 587
  • Port POP3: 110
Format pliku: PDF Przykładowa konfiguracja poczty studenckiej w programie Outlook Express

Dodatkowe informacje