Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Nastąpiła zmiana nazwy Uczelni z Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych (WSTT) w Świdnicy na Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną (WST-E) w Świdnicy. Od tej pory, studenci powinni mieć poprawioną nazwę Uczelni w swoich przyszłych dokumentach (podania, prace dyplomowe).

Regulamin dyplomowania

Format pliku: PDF Regulamin dyplomowania

Wykaz załączników do pobrania

Załącznik 1 Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej DOC Format pliku: PDF
Załącznik 2 Karta zgłoszenia własnego tematu pracy dyplomowej przez studenta DOC Format pliku: PDF
Załącznik 3a Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierska - promotor pracy dyplomowej DOC Format pliku: PDF
Załącznik 3b Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierska - promotor wraz z opiekunem pracy dyplomowej DOC Format pliku: PDF
Załącznik 3c wzór strony tytułowej pracy dyplomowej licencjackiej - promotor pracy dyplomowej DOC Format pliku: PDF
Załącznik 4 Ocena pracy dyplomowej DOC Format pliku: PDF
Załącznik 5 Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej DOC Format pliku: PDF
Załącznik 8 Oświadczenie dot. udostępnienia lub nie udostępnienia pracy dyplomowej DOC Format pliku: PDF
Załącznik 9 Oświadczenie autorskie DOC Format pliku: PDF
Załącznik 10 Karta obiegowa studenta DOC Format pliku: PDF
Załącznik 11 Podanie o odpis dyplomu i suplementu w języku obcym DOC Format pliku: PDF
Załącznik 12 Zbiorczy Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego DOC Format pliku: PDF
Załącznik 13a Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego - WI DOC Format pliku: PDF
Załącznik 13b Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego - WEIZM DOC Format pliku: PDF
Załącznik 14 Wzór układu i formatowania stron tekstu pracy dyplomowej DOC Format pliku: PDF