Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Informacje dla dyplomantów


Studenci wybierający tematStudenci przystępujący do obrony


Format pliku: PDF Harmonogram obron 16-07-2016
Format pliku: PDF Harmonogram obron 30-07-2016
Format pliku: PDF Informacje dla obecnych dyplomantów
Format pliku: PDF Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Menadżerska - 2016) - szablon (studia niestacjonarne)


Studenci z poprzednich lat


Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Logistyka w biznesie - 2015) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Menadżerska - 2014) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Menadżerska - 2013) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Logistyka w biznesie - 2013) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Menadżerska - 2012) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Logistyka w przedsiębiorstwie - 2012) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Menadżerska - 2011) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Ekonomika i organizacja biznesu - 2011) - szablon (studia niestacjonarne)