Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Informacje dla dyplomantów


Studenci wybierający temat


Format pliku: XLS Informacja dla studentów
Format pliku: XLS Druk zgłoszenia
Format pliku: XLS Karta zgłoszenia własnego tematu pracy dyplomowej przez studenta
Format pliku: PDF Tematy prac dyplomowych 2015/2016
Format pliku: PDF Promotorzy


Studenci przystępujący do obrony


Format pliku: PDF Harmonogram obron 23-07-2016
Format pliku: PDF Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - obowiązuje od 01.03.2016
Format pliku: PDF Informacje dla obecnych dyplomantów
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Informatyka w procesach produkcyjnych - 2016) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Sieci komputerowe - 2016) - szablon (studia niestacjonarne)


Studenci z poprzednich lat


Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Informatyka w procesach produkcyjnych - 2015) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Systemy komputerowe w administracji - 2015) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Sieci komputerowe - 2014) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Informatyka w procesach produkcyjnych - 2014) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Informatyka w procesach produkcyjnych - 2013) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Sieci komputerowe - 2013) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Sieci komputerowe-2013) szablon (studia stacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Informatyka w procesach produkcyjnych - 2012) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Sieci komputerowe - 2012) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Sieci komputerowe - 2012) - szablon (studia stacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Sieci komputerowe - 2011) - szablon (studia niestacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Sieci komputerowe - 2011) - szablon (studia stacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Systemy komputerowe w administracji - 2011) - szablon (studia stacjonarne)
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Sieci komputerowe - 2010) - szablon
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Systemy komputerowe w administracji - 2010) - szablon
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Sieci komputerowe) - szablon
Format pliku: XLS Wypis z indeksu (Systemy komputerowe w administracji) - szablon
Format pliku: XLS Wypis z indeksu dla studentów niestacjonarnych - szablon
Format pliku: PDF Podanie o złożenie pracy dyplomowej po wykreśleniu