Przysposobienie obronne - nieobowiązkowy przedmiot nauki, prowadzony w systemie samokształcenia i konsultacji.

Znowelizowana w dniu 13 września 2002 roku ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. nr 166 poz. 1363) umożliwia studentom uregulowanie stosunku do służby wojskowej i przeniesienie "poborowego" studenta do rezerwy już w czasie trwania studiów.

Przysposobienie obronne w WST-E. Wytyczne w sprawie realizacji szkolenia w zakresie przysposobienia obronnego w WST-E
Wniosek zgoszeniowy. Wniosek zgoszeniowy. Wniosek w sprawie odbycia przysposobienia obronnego w WST-E