Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Przysposobienie obronne - nieobowiązkowy przedmiot nauki, prowadzony w systemie samokształcenia i konsultacji.

Znowelizowana w dniu 13 września 2002 roku ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. nr 166 poz. 1363) umożliwia studentom uregulowanie stosunku do służby wojskowej i przeniesienie "poborowego" studenta do rezerwy już w czasie trwania studiów.

Przysposobienie obronne w WST-E. Wytyczne w sprawie realizacji szkolenia w zakresie przysposobienia obronnego w WST-E
Wniosek zgoszeniowy. Wniosek zgoszeniowy. Wniosek w sprawie odbycia przysposobienia obronnego w WST-E