Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Format pliku: PDF Organizacja zajęć w roku akademickim 2016/2017

I rok- sobota B i niedziela B
II rok- sobota A i niedziela A
III rok- sobota A i niedziela A
IV- sobota B i niedziela B

Format pliku: PDF Skróty


Kierunek - INFORMATYKA - semestr zimowy 2016/2017


Rozkład zajęć

1IZ Format pliku: PDF 1 rok studia zaoczne
3IZ Format pliku: PDF 2 rok studia zaoczne
5IZ Format pliku: PDF 3 rok studia zaoczne
7IZ Format pliku: PDF 4 rok studia zaoczne


Przyporządkowanie studentów do grup podanych w rozkładzie zajęć


1IZ Format pliku: PDF 1 rok studia zaoczne
3IZ Format pliku: PDF 2 rok studia zaoczne
5IZ Format pliku: PDF 3 rok studia zaoczne
7IZ Format pliku: PDF 4 rok studia zaoczne