Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Zmiana nazwy Uczelni
Zmiana nazwy szkoły.

Nastąpiła zmiana nazwy Uczelni z Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych (WSTT) w Świdnicy na Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną (WST-E) w Świdnicy. Od tej pory, studenci powinni mieć poprawioną nazwę Uczelni w swoich przyszłych dokumentach (podania, prace dyplomowe).

Wydanie karty zaliczeń przy zadłużeniu

Format pliku: PDF   Informacje odnośnie wydawania kart zaliczeń dla studentów, którzy są zadłużeni względem Uczelni.Kółko Programistyczne

Osoby zainteresowane uczestnictwem, proszone są o wysłanie swego zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko, numer indeksu, informację o poziomie znajomości języków programowania na adres e-mail samorzad@wstt.edu.pl.
Szczegółowych informacji udziela Samorząd Studencki WSTT.