Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Strategia rozwoju WST-E i sposoby jej realizacji. Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
w  Świdnicy i sposoby jej realizacji (lata 2014/2018)