Strategia rozwoju WST-E i sposoby jej realizacji. Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
w  Świdnicy i sposoby jej realizacji (lata 2014/2018)