Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy jest Uczelnią utrzymującą się z opłat studenckich. Student może wybrać sposób płatności czesnego: za cały semestr lub w miesięcznych ratach.
Termin jednorazowej płatności czesnego:
  • Za semestr zimowy do 15 października,
  • Za semestr letni do 15 kwietnia.
Termin płatności w ratach:
  • do 15 każdego miesiąca
Opłaty można dokonać:
  • W Dziekanacie (pokój nr 16, godziny otwarcia),
  • Wpłacając na konto Uczelni (należy podać swój nr indeksu).


Numer rachunku bankowego:

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy
ul. Saperów 27a
58-100 Świdnica

PKO BP S.A. o/Świdnica
40 1020 5138 0000 9402 0062 7828


Student może otrzymać kredyt na sfinansowanie kosztów związanych ze studiami, ponieważ nasza Uczelnia znajduje się na liście Szkół Wyższych objętych kredytowaniem przez banki w porozumieniu z MNiSW.

Skierowanie z zakładu pracy na studia w WST-E:

W przypadku, gdy zakład pracy będzie pokrywał studentowi koszty nauki w WST-E, należy złożyć skierowanie w księgowosci wg następującego wzoru.

Skierowanie z zakładu pracy na studia w WST-E

Regulamin płatności obowiązujący w WST-E i tabela opłat:

Regulamin płatności obowiązujący w WST-E
Wzór deklaracji spłaty zadłużenia
Płatności w semetrze dyplomowym

Została ustalona następująca wysokość opłat obowiązujących od dnia 1 marzec 2015 roku w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy:

Tabela opłat