Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Pomoc materialna

Wszystkie wnioski o pomoc materialną proszę przesyłać indywidualnie w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2016r. pocztą na adres:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź
ul. Sterlinga 26
z dopiskiem STYPENDIA pokój K013


Uwaga studenci !!!

Termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych Na rok akademicki 2016/2017 Upływa 20 września 2016 roku, Z wyjątkiem studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów, dla których termin składania wniosków Upływa 15 października 2016 roku.

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017 Upływa 15 października 2016 roku. i jeszcze ważna informacja!!!

Wszelkie informacje są zamieszczone w Wirtualnym Pokoju Studenta w zakładce Finanse>Stypendia i zapomogi oraz na stronie internetowej www.ahe.lodz.pl w zakładce Dla Studenta>Stypendia i zapomogi.