Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

System punktów ECTS (ang. European Credit Transfer System - Europejski System Transferu Punktów) jest coraz częściej stosowanym w Europie sposobem oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy. Liczba punktów odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do zaliczenia danego przedmiotu. Punkty przyporządkowane są wszystkim przedmiotom występującym w planie studiów, które podlegają ocenie. Zaliczenie roku akademickiego wymaga zgromadzenia 60 punktów, a semestru - 30 punktów ECTS. System ten ułatwia też projektowanie indywidualnych ścieżek kształcenia i elastycznych programów studiów.

System ECTS został wprowadzony w 1989 roku w ramach programu Erasmus jako system transferu punktów. Ułatwiał on uznawanie okresów studiów w kraju i za granicą oraz przyczynił się do zwiększenia mobilności studentów w Europie. Obecnie dąży się do wykorzystania systemu ECTS jako systemu akumulacji osiągnięć studenta w różnych okresach studiów, odbywanych w kraju i za granicą.

Zarządzenie PR ds. N nr 03/05/06 w sprawie wdrożenia systemu zgodnego z ECTS Format pliku: PDF
Katalog przedmiotów Format pliku: PDF


DOKUMENTACJA SPECJALNOŚCI

Systemy komputerowe administracji - studia stacjonarne Format pliku: PDF
Systemy komputerowe administracji - studia niestacjonarne Format pliku: PDF
Grafika komputerowa - studia stacjonarne Format pliku: PDF
Grafika komputerowa - studia niestacjonarne Format pliku: PDF
Informatyka w działalności biznesowej - studia stacjonarne Format pliku: PDF
Informatyka w działalności biznesowej - studia niestacjonarne Format pliku: PDF
Sieci komputerowe - studia stacjonarne Format pliku: PDF
Sieci komputerowe - studia niestacjonarne Format pliku: PDF
Informatyka w systemach produkcyjnych - studia stacjonarne Format pliku: PDF
Informatyka w systemach produkcyjnych - studia niestacjonarne Format pliku: PDF
Technologie internetowe - studia stacjonarne Format pliku: PDF
Technologie internetowe - studia niestacjonarne Format pliku: PDF