Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy odbyła się w niedzielę 4 października 2015 br. w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, wykładowcy uczelni, tegoroczni absolwenci kierunków Informatyka oraz Ekonomia, i co najważniejsze liczna grupa studentów rozpoczynających studia na naszej Uczelni.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienie JM Rektora uczelni, doc. dra inż. Tadeusza Jeleniewskiego. Następnie tegoroczni absolwenci ekonomii i informatyki odebrali z rąk JM Rektora oraz Dziekanów Wydziałów dyplomy ukończenia studiów. Wśród nich, spora grupa wyróżnionych najwyższą oceną, otrzymała dyplomy gratulacyjne. Na inauguracji gościliśmy Pana Marka Hrycaka przedstawiciela firmy RST. Firma RST - dynamicznie rozwijający się w sektorze IT producent systemów informatycznych z którym współpracujemy od 2 lat ufundowała czterem najlepszym studentom naszej Uczelni stypendia. Otrzymali je Patryk Piwko, Marek Stocki, Jan Kubicki z III roku kierunku Informatyka oraz student II roku - Radosław Serafin.

"Dziękujemy!!! Czujemy się wyróżnieni.

Uroczyste ślubowanie złożone przez nowoprzyjętych studentów przypieczętowane zostało wręczeniem przez Dziekana Wydziału indeksów. Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Marek Hrycak. Podkreślił on znaczenie zawodu informatyka na rynku pracy. Uroczystość zakończyło tradycyjne wspólne odśpiewanie hymnu "Gaudeaumus igitur".

Inauguracja 2015 Inauguracja 2015
Inauguracja 2015 Inauguracja 2015
Inauguracja 2015 Inauguracja 2015
Inauguracja 2015 Inauguracja 2015
Inauguracja 2015 Inauguracja 2015

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 odbyła się w niedzielę 5 października 2014 br. w auli Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy. W uroczystości udział wzięli wykładowcy uczelni, tegoroczni absolwenci - "świeżo upieczeni" inżynierowie informatyki i licencjaci ekonomii, a przede wszystkim studenci, którzy właśnie rozpoczęli edukację w WST - E.

Uroczystość rozpoczęło przemówienie JM Rektora uczelni, dra inż. Tadeusza Jeleniewskiego, który, odwołując się do sonetu "Kowal" Leopolda Staffa, porównał studiowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej do wysiłku tytułowego kowala, tworzącego z "bezkształtnej masy kruszców drogocennych" coś doskonałego. Następnie tegoroczni absolwenci ekonomii i informatyki odebrali z rąk JM Rektora dyplomy ukończenia studiów. Wśród nich, spora grupa wyróżnionych najwyższą oceną, otrzymała dyplomy gratulacyjne.

Akt immatrykulacji to ślubowanie nowoprzyjętych studentów, wręczenie im przez Dziekana Wydziału indeksów. Uroczystość zakończyło tradycyjne wspólne odśpiewanie hymnu "Gaudeaumus igitur".

Inauguracja 2014 Inauguracja 2014
Inauguracja 2014 Inauguracja 2014
Inauguracja 2014 Inauguracja 2014
Inauguracja 2014 Inauguracja 2014
Inauguracja 2014 Inauguracja 2014
Inauguracja 2014

Seminarium "Jakość życia a rozwój regionu świdnickiego"

W dniu 29 września w naszej szkole odbyło się, zorganizowane we współpracy z firmą Venom Systems Sp. z o.o. i Sudecką Izbą Przemysłowo - Handlową seminarium szkoleniowe na temat "Jakość życia a rozwój regionu świdnickiego". Seminarium to było jednym z działań w ramach realizacji projektu "Twoja wiedza. Twoja firma. Zarzuć sieci współpracy". Projekt ten jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki".

Spotkanie otworzyli Prezes firmy Venom Systems, pan Jerzy Burzyński oraz rektor WST-E w Świdnicy, Tadeusz Jeleniewski. W części "plenarnej" seminarium pan Tomasz Siemież, koordynator projektu przedstawił jego główne założenia, rektor WST-E w swoim wystąpieniu poruszył problem perspektyw współpracy uczelni z przedsiębiorcami. Wrócił uwagę na zbyt małe zainteresowanie przepływem wiedzy i innowacyjności z uczelni do przedsiębiorstw lokalnych. Zdaniem prelegenta istotną rolę mogą odegrać tutaj organizacje skupiające przedsiębiorców, takie jak np. Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa czy Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

Profesor Piotr A. Wrzecioniarz, rzecznik Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki apelował do licznie zgromadzonych w auli uczelni studentów o wykazywanie własnej inwencji w zakresie działań wpływających na rozwój społeczno - gospodarczy regionu. Młodzi ludzie, studenci wyższych uczelni, zdaniem prof. Wrzecioniarza nie powinni czekać z rozpoczęciem działalności gospodarczej do czasu ukończenia studiów, powinni już teraz, natychmiast po wstąpieniu na uczelnię wykazywać inicjatywę, zakładać w ramach tzw. "przedsiębiorczości akademickiej" własne przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym.

Pani dr Bogna Bartosz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiła wyniki swoich badań nad jakością życia mieszkańców Dolnego Śląska.

Druga część seminarium zaplanowana była jako dwa równolegle prowadzone "warsztaty", które dotyczyły problemów transferu wiedzy z uczelni do firm umożliwiającego tańszy zakup nowoczesnych innowacyjnych technologii. Tematykę tą przybliżył dr inż. Leszek Grocholski, wykładowca naszej uczelni, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, opiniodawca innowacyjności projektów.

Drugi warsztat dotyczył budynków energooszczędnych. Praktycznymi doświadczeniami w tym zakresie podzielił się pan Krzysztof Brzozowski, szef Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy i przewodniczący Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

Seminarium 2012 Seminarium 2012
Seminarium 2012 Seminarium 2012
Seminarium 2012

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Dnia 30 września w siedzibie uczelni odbyła się już dwunasta uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2012/2013. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w intencji studentów, wykładowców i pracowników WST-E. Nabożeństwo w świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Osiedlu Młodych w Świdnicy celebrował Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec. W swojej homilii Ks. Biskup mówił o prawdzie i o konieczności zachowania równowagi pomiędzy wiarą a rozumem.

W siedzibie uczelni zgromadzili się zaproszeni na tą uroczystość goście, m.in. starosta powiatu świdnickiego pan Zygmunt Worsa, prezes ZETO Świdnica, pan Marek Hryciuk i przedstawicielka posłanki ziemi świdnickiej, pani Izabeli Mrzygłockiej.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor, dr inż. Tadeusz Jeleniewski mówił o zadaniach jakim muszą sprostać w rozpoczynającym się roku akademickim zarówno studenci jak i wykładowcy uczelni. Nowy model kształcenia, plany i programy studiów na prowadzonych w uczelni kierunkach powinny być ściśle związane z potrzebami regionu - lokalnych przedsiębiorstw, jednostek samorządów i społeczności. W przemówieniu znalazł się apel skierowany do przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń lokalnych o pomoc w kształtowaniu kierunków studiów i dopasowaniu ich do potrzeb rynku pracy w regionie.

Dyplomy ukończenia studiów z rąk JM Rektora odebrało 31 absolwentów kierunku Informatyka oraz 14 absolwentów (a w większości absolwentek) kierunku Ekonomia. Wyróżnienia w postaci listów gratulacyjnych otrzymały osoby, które ukończyły studia z wynikiem celującym. Było to troje absolwentów ekonomii i pięcioro - informatyki).

Po przyjęciu ślubowania nowo wstępujących na uczelnię studentów, odebraniu przez nich indeksów i wysłuchaniu tradycyjnego hymnu "Gaudeamus igitur" uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego wygłoszonego w tym roku przez pana dr inż. Leszka Grocholskiego. Mówił on m.in. o korzyściach jakie płyną ze stosowania w przedsiębiorstwach rozwiązań technologicznych i organizacyjnych charakteryzujących się innowacyjnością.

Inauguracja 2012 Inauguracja 2012
Inauguracja 2012 Inauguracja 2012
Inauguracja 2012 Inauguracja 2012
Inauguracja 2012

Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej

W dniach 15 - 16 września 2012 r. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich zorganizowało VI Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej. W tym roku ponad 50 firm wzięło udział w tych targach z powiatu ząbkowickiego i okolic. Wśród nich była też nasza Uczelnia.

Prezentacje gospodarcze Prezentacje gospodarcze
Prezentacje gospodarcze Prezentacje gospodarcze
Prezentacje gospodarcze Prezentacje gospodarcze

Egzamin dyplomowy 2012

W czerwcu i lipcu b.r. do egzaminu dyplomowego przystąpiło 45 studentów. Tytuł licencjata ekonomii uzyskało 14 absolwentów w dwóch specjalnościach: menadżerskiej oraz logistyce w przedsiębiorstwie. Tytuł inżyniera informatyka uzyskało 31 absolwentów w trzech specjalnościach: sieci komputerowe, systemy komputerowe w administracji oraz informatyka w procesach produkcyjnych.

Komisja egzaminów dyplomowych wyróżniła oceną celującą na zakończenie studiów pięciu absolwentów na kierunku informatyka oraz trzy osoby na kierunku ekonomia. Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy

Dni otwarte WSTT

dr Andrzej Jabłoński i Antoni IzworskiW dniu 20 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00 w Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy odbyły się "Dni otwarte" dla uczniów szkół średnich.

Odzew szkół na zaproszenie był natychmiastowy. W zajęciach, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, udział wzięli uczniowie pierwszych, drugich oraz trzecich klas z pobliskich szkół ponadgimnazjalnych. Po krótkim wstępie, podczas którego uczestnicy zapoznali się z podstawowymi informacjami o uczelni, prowadzonych w niej kierunkach studiów i specjalnościach wysłuchali wykładu pod tytułem "Budynki inteligentne-fantastyka czy rzeczywistość?", który wygłosił dr inż. Andrzej Jabłoński. Zainteresowanie treścią prelekcji ze strony uczniów było wyraźnie widoczne. Wykładowca potrafił włączyć słuchaczy do aktywnego udziału w wykładzie. Oprócz przedstawionych w sposób niezwykle przystępny podstaw teoretycznych prelegent przekazał wiele informacji praktycznych zaczerpniętych z życia codziennego, co znakomicie przybliżyło uczniom niełatwą tematykę.

W dalszej części spotkania jego uczestnicy mieli okazję obejrzeć Uczelnię niejako "od kuchni". Zobaczyli sale wykładowe, laboratoria, pracownie komputerowe, salę do nauki języków obcych, czy wreszcie bibliotekę uczelni oraz dziekanat, czyli pierwsze miejsce w szkole, z którym zetkną się jako przyszli kandydaci na studentów, a potem studenci.

Kolejną część wizyty stanowiły zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej. Przygotował je i poprowadził dr inż. Antoni Izworski. Odbyły się pod hasłem "Napisz swoją grę internetową.". Uczniowie przy wsparciu studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych WSTT z olbrzymim zaangażowaniem rozwiązywali postawione zadania. Powstało w ten sposób kilka prostych gier komputerowych. Była to zorganizowana po raz kolejny impreza, której celem była promocja uczelni, przybliżenie jej potecjalnym kandydatom na studentów oraz pokazanie, że "nie taka straszna ta informatyka".

Dni otwarte WSTT Dni otwarte WSTT

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych działa już dziesięć lat !

W niedzielę, 2 października 2011 roku odbyła się uroczysta inauguracja nowego 2011/2012 roku akademickiego w Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy.

Uroczystość poprzedziła Msza Św. w intencji społeczności akademickiej uczelni. Ofiarę w asyście licznych księży, diakonów i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego diecezji świdnickiej celebrował Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec, Biskup Świdnicki.

O godzinie 11.30 zgromadzeni w auli WSTT goście, członkowie senatu uczelni, jej absolwenci oraz młodzież studencka wysłuchali przemówienia JM Rektora, doc. dr. inż. Tadeusza Jeleniewskiego. Retor podkreślił fakt, że Szkoła wkracza w jedenasty rok swojego istnienia. Przedstawił krótko jej historię, dokonania - mury uczelni opuściło już 556 inżynierów informatyków oraz 20 licencjatów ekonomii.

Rektor przedstawił wyzwania jakie stawia przed władzami szkoły, pracownikami i studentami wchodząca w życie 1 października br. nowelizacja ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".

Prezydent Świdnicy, pan Wojciech Murdzek w swoim wystąpieniu zapewnił, że Uczelnia może nadal liczyć na wsparcie ze strony władz samorządowych Świdnicy. Podkreślił rolę jaką pełni Szkoła w regionie świdnickim i fakt, że kształci ona cenionych na rynku pracy specjalistów, którzy nie mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

Następnie tegoroczni absolwenci odebrali z rąk JM Rektora dyplomy ukończenie studiów w WSTT. Absolwenci kierunku Ekonomia, pp. Tomasz Dąbrowski, Anita Dobraszak, Bożęna Dworzyńska i Lucyna Nalewka oraz kierunku Informatyka: pp. Krzysztof Dobrowolski i Ryszard Ludwinowski uzyskali ocenę końcową celującą. Dla podkreślenia ich osiągnięć JM Rektor wręczył listy gratulacyjne.

Zarząd ZETO Świdnica postanowił ufundować trzem najlepszym studentom nagrody w postaci bonów pieniężnych na zakupy w sklepie firmowym przedsiębiorstwa. Nagrody te wraz z listami gratulacyjnymi otrzymali z rąk wiceprezes ZETO, pani Anny Kosiby-Sosnowskiej pp.: Piotr Kiliszek, Leszek Ociepka i Paweł Sikora.

Po złożeniu ślubowania i wręczeniu przez dziekanów wydziałów indeksów nowo przyjętym studentom w auli WSTT zabrzmiał tradycyjny hymn akademicki "Gaudeamus igitur".

Ostatnim punktem uroczystości, jak nakazuje tradycja akademicka, był wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosił go dr hab. inż. Olgierd Unold z Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki. Tematyka wykładu pt. "Komputery molekularne i nie tylko" dotyczyła tendencji rozwojowych informatyki, a w szczególności zastosowaniom łańcuchów DNA do wykonywania operacji przetwarzania danych. Ten kierunek rozwoju technologii rokuje duże nadzieje na wykorzystanie w diagnozowanie i leczeniu chorób nowotworowych.

Fot. mgr inż. Leszek Major

Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w WSTT


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011

W dniu 3 października 2010 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy odbyła się 10 już inauguracja roku akademickiego w tej Uczelni.

W uroczystości wzięli udział nowi studenci WSTT oraz zaproszeni goście - Senatorowie, Posłowie, Władze Powiatu, Miast i Gmin z regionu. Spotkanie prowadził nowy Rektor WSTT - docent doktor inżynier Tadeusz Jeleniewski.

W nowym roku akademickim 2010/11 studenci będą studiowali na dwóch kierunkach: ekonomii oraz informatyce, w wielu specjalnościach. Największą popularnością wśród młodzieży cieszy się grafika komputerowa, z czego bardzo zadowolone są Władze Uczelni, ponieważ w ostatnim czasie Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy specjalnie zakupiła doskonałej klasy, profesjonalny sprzęt służący właśnie do prowadzenia zajęć z tego zakresu.

Po wręczeniu dyplomów tegorocznym absolwentom oraz immatrykulacji nowych studentów, czyli przyjęciu w grono żaków studentów pierwszego roku, wykład inauguracyjny wygłosił Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Temat wykładu dotyczył właśnie szans młodych ludzi z wyższym wykształceniem w rozwijającym się mieście, czyli na przykład Świdnicy.

Po oficjalnej części uroczystości nastąpiło spotkanie organizacyjne studentów poszczególnych kierunków studiów WSTT z dziekanami wydziałów. Tak oto kolejny już rok akademicki w Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy został rozpoczęty.

W nowym roku akademickim wszystkim studentom oraz wykładowcom życzymy sukcesów i owocnej nauki i pracy.

Fot. mgr inż. Leszek Major

Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w WSTT


STUDIA MAGISTERSKIE W AALBORG UNIVERSITY

W dniu 30 maja 2010 r. odbyło się spotkanie studentów i absolwentów WSTT zainteresowanych studiami II stopnia (magisterskimi) w Aalborg University w Danii z przedstawicielem tej uczelni. Podczas spotkania można było poznać szczegóły nt. uniwersytetu, kierunków i specjalności, warunków przyjęcia, warunków studiowania itp.

Należy podkreślić fakt, że nasze programy nauczania na kierunku informatyka zostały przez władze Aalborg University zaakceptowane jako podstawa do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim co oznacza, że kandydaci nie muszą zdawać żadnych egzaminów wstępnych.


SPOTKANIE STUDENTÓW Z PREZYDENTEM MIASTA ŚWIDNICA

W dniu 6 maja br. w sali nr 7 odbyło się spotkanie Wojciecha Murdzka, Prezydenta Świdnicy ze studentami WSTT. Spotkanie rozpoczeło się o godz. 11:15.


SUKCES NASZEGO ABSOLWENTA
Kamil Gierula - II miejsce na MMD w Karate Kyokushin.

Nasz absolwent inż. Kamil Gierula, zdobył II miejsce na Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego w Karate Kyokushin w kategorii do 75 kilogramów.

Kamil został zdyskwalifikowany w walce finałowej, w której zastosował technikę nożną na głowę przeciwnika, co powaliło przeciwnika na matę. Sędziowie wydali werdykt o zbyt agresywnej walce naszego zawodnika, mimo tego, że sami mieli wiele wątpliwości odnośnie użytej techniki. Ostatecznie Kamil zajął II miejsce.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010

W dniu 4 października br. w auli WSTT o godz. 11:00 odbyła się uroczysta 9. Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010. Wykład inauguracyjny pt. "Podstawowe zasady życia społecznego" wygłosił ks. dr Andrzej Tomko, Prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Fot. mgr inż. Leszek Major

Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSTT


WYKŁAD PROF. DRA HAB LESZKA BALCEROWICZA

W dniu 8 maja 2009 r. gościliśmy w naszej Szkole prof. dra hab. Leszka Balcerowicza, wybitnego ekonomistę, byłego wicepremiera i ministra finansów, byłego prezesa NBP i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej. W trakcie wizyty w WSTT profesor Balcerowicz wygłosił wykład pt. "Kryzys a gospodarka polska".

Fot. mgr inż. Leszek Major

Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r.
Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r.
Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r.
Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r.
Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r.
Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r.
Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r.
Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r.
Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r. Wykład prof. dra hab Leszka Balcerowicza w WSTT - 8.05.2009r.


TARED 2009

W dnich 11 - 13 marca 2009 roku Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy uczestniczyła w XV edycji Dolnośląskich Prezentacji Edukacyjnych Tared.

Tared 2009 -> 11 - 13.03.2009r. Tared 2009 -> 11 - 13.03.2009r.
Tared 2009 -> 11 - 13.03.2009r. Tared 2009 -> 11 - 13.03.2009r.
Tared 2009 -> 11 - 13.03.2009r. Tared 2009 -> 11 - 13.03.2009r.
Tared 2009 -> 11 - 13.03.2009r. Tared 2009 -> 11 - 13.03.2009r.Prezentacja systemów audiowizualnych dla szkolnictwa

Prezentacja nowoczesnych systemów audiowizualnych dla szkolnictwa, w tym multimedialnych tablic interaktywnych, stanowiących doskonałą pomoc w nauczaniu, która ze względu na swoją innowatorską formę jest bardzo atrakcyjna dla uczniów i zwiększa efektywność procesu dydaktycznego odbyła się dniu 1 grudnia 2008r. o godz. 11:00 w auli Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy.


Prezentacja nowoczesnych systemów audiowizualnych dla szkolnictwa - 1.12.2008r. Prezentacja nowoczesnych systemów audiowizualnych dla szkolnictwa - 1.12.2008r.
Prezentacja nowoczesnych systemów audiowizualnych dla szkolnictwa - 1.12.2008r. Prezentacja nowoczesnych systemów audiowizualnych dla szkolnictwa - 1.12.2008r.
Prezentacja nowoczesnych systemów audiowizualnych dla szkolnictwa - 1.12.2008r. Prezentacja nowoczesnych systemów audiowizualnych dla szkolnictwa - 1.12.2008r.
Prezentacja nowoczesnych systemów audiowizualnych dla szkolnictwa - 1.12.2008r. Prezentacja nowoczesnych systemów audiowizualnych dla szkolnictwa - 1.12.2008r.
Prezentacja nowoczesnych systemów audiowizualnych dla szkolnictwa - 1.12.2008r.


ETREA Tournament vol. #3

W dniach 8 - 9 listopada odbył się III turniej z serii ETREA TOURNAMENT.

Zdjęcie z III edycji turnieju z serii ETREA TOURNAMENT Zdjęcie z III edycji turnieju z serii ETREA TOURNAMENT
Zdjęcie z III edycji turnieju z serii ETREA TOURNAMENT Zdjęcie z III edycji turnieju z serii ETREA TOURNAMENT


Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 odbyła się w niedzielę,
5 października 2008 roku w auli Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy przy ulicy Kliczkowskiej 34 o godzinie 11.00.

Fot. mgr inż. Leszek Major

Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w WSTT


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych.

W ramach odbywającej się w dniu 24 września 2008 roku w Rzeszowie konferencji, której celem jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników prac badawczych dotyczących stanu oraz kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także wpływu inwestycji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój regionalny. Swój referat pt. "Kształcenie na kierunku Informatyka studiów wyższych jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Regionie" zaprezentują pracownicy WSTT: dr inż. Leszek Grochlski oraz dr inż. Andrzej Jabłoński.