Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Format pliku: PDF
  Życiorys
Format pliku: PDF
  Podanie o przyjęcie na studia
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Karta zgłoszenia własnego tematu pracy dyplomowej przez studenta
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o wpis warunkowy
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o przyznanie indywidualnego toku studiów
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o złożenie pracy dyplomowej po wykreśleniu
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o reaktywację
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o wykreślenie z listy studentów
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Karta obiegowa
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o wydanie karty zaliczeń
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o umorzenie/rozłożenie na raty
Format pliku: PDF
Format pliku: DOC
Podanie o wpisanie na semestr
Format pliku: PDF
Podanie na Uczelnie
Format pliku: PDF
Podanie o przepisanie ocen
Format pliku: PDF
Podanie o zmniejszenie płatności