Organizacja zajęć w roku akademickim 2016/2017
Uchwała w sprawie warunków i trybu przyjęcia na studia w WST-E w Świdnicy w roku akademickim 2015/2016
System zapewnienia jakości kształcenia