Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Organizacja zajęć w roku akademickim 2016/2017
Uchwała w sprawie warunków i trybu przyjęcia na studia w WST-E w Świdnicy w roku akademickim 2015/2016
System zapewnienia jakości kształcenia