Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Warunki przyjęcia

Studentem WST-E może zostać każdy posiadający wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty
  1. Świadectwo dojrzałości w oryginale / notarialnie potwierdzonym odpisie
  2. Świadectwo ukończenia szkoły w oryginale / notarialnie potwierdzonym odpisie
  3. Podanie (plik pdf) lub Podanie online.
  4. Życiorys napisany własnoręcznie na druku Uczelni
  5. 4 zdjęcia (30mm x 42mm)
  6. Zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy) dla kandydatów na studia wyższe
  7. Kserokopię dowodu osobistego
  8. Kupon rabatowy w czasie trwania promocji lub pokwitowanie wpisowego wniesionego w kasie uczelni lub na konto:

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy
ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica

PKO BP S. A. o/Świdnica
40 1020 5138 0000 9402 0062 7828


Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.


O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń !!!


W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji:

ul. Saperów 27a
58-100 Świdnica
Telefon: (74) 640 03 40; (74) 640 03 41; (74) 640 03 42
Faks: (74) 640 03 41
GG: 2433669,
E-mail: dziekanat@wstt.edu.pl